Det gode budskap fortjener en god presentasjon

Mye tanker og ressurser går med til å lage selgende brosjyrer og flyers, mange av dem har kundens postkasse som mål. Men hva med alle kunder man alle allerede har fått tak i? De som besøker deg av andre grunner, som ikke har sett brosjyren…

En brosjyreholder kan leveres som frittstående gulv- eller diskmodell. Ofte lages brosjyreholdere som festes på andre displayer, som helfigurer og popups. Den kan inneholde flere ulike brosjyrer eller kataloger. Eller bare en enkelt flyer. Den kan være produsert i ulike materialer og dekoreres med bilder og grafikk etter behov.

Gi det trykte budskap alle muligheter som finnes for å lykkes

 

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud

Ta også gjerne kontakt på tlf. 64 91 48 00.